Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

121 gwasanaethau gofal iechyd

Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Uned 2, Stadiwm Liberty, Glandŵr, Abertawe, SA1 2FA
Ffôn 01792 651412
Adroddiad arolygu diweddaraf: 20 Gorffennaf 2018
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
12 Angel Street, Neath, SA11 1RS
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Bronleigh House, , Cadoxton Road, Neath, SA10 7AE
Ffôn 07949 391098
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Windsor Lofts, Romilly Road, Barry, CF62 6FG
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Commercial House, Commercial Street, Pontllanfraith, Coed Duon, NP12 2JY
Ffôn 01873 851441
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
1 Stable Mews, Lewis Lane, Y Fenni, NP7 5BA
Ffôn 01873 851441
Adroddiad arolygu diweddaraf: 13 Awst 2018
Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
1a Fields Park Road, Pontcanna, Caerdydd, CF11 9JP
Ffôn 02920 300090
Adroddiad arolygu diweddaraf: 2 Chwefror 2017
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Llawr 1af a 2il, 13 Princes Drive, Bae Colwyn, LL29 8HT
Ffôn 01492 534533
Adroddiad arolygu diweddaraf: 10 Gorffennaf 2019
Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
2 Victoria Buildings, Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1YU
Ffôn 01492 877446
Adroddiad arolygu diweddaraf: 16 Chwefror 2017
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
6-8 Morgan Arcade, Caerdydd, CF10 1AF
Ffôn 02920 529552
Adroddiad arolygu diweddaraf: 26 Mehefin 2019