Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

543 gwasanaethau gofal iechyd

Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
21-23 Bridge Street, SA61 2AL
Ffôn 01437 766958
Adroddiad arolygu diweddaraf: 9 Rhagfyr 2019
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol
168 Caerleon Road, Newport, NP19 7FY
Ffôn 01633 211911
Adroddiad arolygu diweddaraf: 28 Chwefror 2019
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
22a Caroline Street, CF31 1DQ
Ffôn 01656 652259
Adroddiad arolygu diweddaraf: 10 Mehefin 2015
Deintyddol | Preifat/Annibynnol
91 High Street, Mold , CH7 1BQ
Ffôn 01352700723
Adroddiad arolygu diweddaraf: 10 Ebrill 2017
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG, Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
94 Caerleon Road, Casnewydd, NP19 7BY
Ffôn 01633 259091
Adroddiad arolygu diweddaraf: 21 Ebrill 2020
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
1 Parkers Lane, SY16 2LT
Ffôn 01686 626707
Adroddiad arolygu diweddaraf: 1 Medi 2015
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
19 Cae Du Abersoch, Gwynedd, LL53 7EN
Ffôn 01758 713955
Adroddiad arolygu diweddaraf: 26 Gorffennaf 2017
Practisau Deintyddol | Deintyddol | Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
10 Broad Street, Pontypool, NP4 7BQ
Ffôn 01495 775252
Adroddiad arolygu diweddaraf: 17 Mehefin 2016
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG, Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
3a Somerset Street, NP13 1DJ
Ffôn 01495 212445
Adroddiad arolygu diweddaraf: 27 Chwefror 2019
Practisau Deintyddol | Deintyddol | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
5 Thomas Street, CF83 4AU
Ffôn 02920 831270
Adroddiad arolygu diweddaraf: 7 Gorffennaf 2016