Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 36 Mount Pleasant Avenue
 • Llanrhymni
 • CF3 5SZ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 2077 8525
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro