Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 4 Priory Street
 • Brynbuga
 • NP15 1BJ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01291 672395
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan