Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Dunleavy Drive Celtic Gateway
 • Bae Caerdydd
 • CF11 0AA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 2083 6700
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol