Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 3 Frederick Place Llansamlet
 • SA79RY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 771465
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe