Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • The Square, Robert Street Ynysybwl
 • Pontypridd
 • CF37 3DU
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01443 790360
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg