Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 34 Station Road
 • Rhydaman
 • SA18 1SF
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01269 825418
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda