Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 73 Church Street
 • Flintshire
 • CH6 5AF
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01352 732349
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr