Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 68 Commercial Road Taibach
 • SA13 1LR
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01639 895566
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe