Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Bridgeman Road
 • Penarth
 • CF64 2AW
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 2042 6000
 • Math o arolygiad:
  Hosbisau
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol