Neidio i'r prif gynnwy

Ein memoranda o Gyd-ddealltwriaeth gyda sefydliadau eraill

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o fanylion am sut rydym wedi cytuno i cydweithio gyda sefydliadau eraill.

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Llais

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda Llais

23 Ionawr 2024
Memorandwm o Ddealltwriaeth rhyngom ni, Arolygiaeth Gofal Cymru a Gweinidogion Cymru

Sut byddwn yn gweithio gyda Gweinidogion Cymru a'r Prif Arolygydd o swyddogaethau rheoleiddio ac arolygu'r o fewn grwp y Prif Swyddog Gweithredu.

20 Gorffennaf 2021
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch – Mawrth 2021

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID)

28 Ebrill 2021
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn nodi'r trefniadau gweithredol rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru.

5 Tachwedd 2020
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi

Mae'r memorandwn hyn yn nodi sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gydag Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi

3 Tachwedd 2020
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r Awdurdod Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol (HFEA)

Sut byddwn yn gweithio gyda'r Awdurdod Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol (HFEA).

29 Hydref 2020
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)

Sut byddwn yn gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)

25 Awst 2020
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

Sut byddwn yn gweithio gyda'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

18 Mehefin 2020
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Choleg Brenhinol yr Anesthetegyddion

Sut byddwn yn gweithio gyda'r Coleg Brenhinol yr Anesthetegyddion

23 Awst 2019