Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Nant-y-Cafn
 • SA10 9EU
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01639 700203
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe