Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 38 Llandeilo Road
 • SA14 6RD
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01269 843400
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda