Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 23 Sir Ivors Road
 • Pontllan-fraith
 • NP12 2JH
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01495 224885
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan