Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 9 Rhyd-y-Penau Road, Cyncoed
 • Caerdydd
 • CF23 6PX
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 02920 761100
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
  Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan