Neidio i'r prif gynnwy

COVID-19

Ein gwaith yn ystod COVID-19

Dyma atebion i gwestiynau rydym wedi cael ein gofyn am ein gweithgaredd yn ystod COVID-19

Darllenwch ein datganiadau ar COVID-19

I gefnogi gwelliant ymhellach, rydym bellach wedi ystyried yr holl ganfyddiadau o'n Gwiriadau Ansawdd yn ystod y cyfnod hwn a nodi'r themâu cadarnhaol, arferion da a risgiau sy'n dod i'r amlwg.

Wybodaeth a chanllawiau COVID-19 rydym wedi'u dosbarthu i leoliadau gofal iechyd annibynnol

Wybodaeth a chanllawiau COVID-19 rydym wedi'u dosbarthu i bractisau deintyddol preifat

Ydych chi'n gweithio gydag offer ymbelydredd ïoneiddio meddygol? Darllenwch ein hymateb ar y cyd â rheoleiddwyr IRMER eraill y DU i COVID-19

Rydym wedi gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn gweithredu'r Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwn.