Neidio i'r prif gynnwy

Bwletin Arsylwi ar Ansawdd – COVID-19

I gefnogi gwelliant ymhellach, rydym bellach wedi ystyried yr holl ganfyddiadau o'n Gwiriadau Ansawdd yn ystod y cyfnod hwn a nodi'r themâu cadarnhaol, arferion da a risgiau sy'n dod i'r amlwg.

Rydym wedi clymu’r wybodaeth hon at ei gilydd mewn bwletin Arslywi ar Ansawdd ac wedi dosbarthu hwn drwy e-bost i wasanaethau'r GIG a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol.

Ers cychwyn pandemig COVID-19, rydym wedi gweithio ar addasu ein trefniadau sicrwydd ac arolygu ar adeg pan mae ymweliadau arolygu ar y safle wedi bod llawer mwy heriol i leoliadau gofal iechyd ac i ni'n hunain.

Gwaethom ddatblygu a lansio rhaglen o Wiriadau Ansawdd o bell i ategu ein gwaith arolygu traddodiadol i raddau helaeth.Rydym wedi ceisio rhannu ein canfyddiadau mor gyflym â phosibl i gefnogi gwelliant ac fel y gallant gael eu hystyried gan leoliadau wrth iddynt barhau i ymateb i'r pandemig.

I gefnogi gwelliant ymhellach, rydym bellach wedi ystyried yr holl ganfyddiadau o'n Gwiriadau Ansawdd yn ystod y cyfnod hwn a nodi'r themâu cadarnhaol, arferion da a risgiau sy'n dod i'r amlwg.

Rydym wedi clymu’r wybodaeth hon at ei gilydd mewn bwletin Arslywi ar Ansawdd ac wedi dosbarthu hwn drwy e-bost i wasanaethau'r GIG a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu adroddiad cenedlaethol sy'n tynnu ar ein holl waith yn ystod COVID-19.