Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Rhyd y Fene, Rhydowen
 • Llandysul
 • SA44 3QE
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01545 590603
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda