Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 4A Grosvenor Road
 • Wrecsam
 • LL11 1BU
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01978 356328
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr