Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Matthew House, Unit 35, Llys Edmund Prys, St Asaph Business Park
 • St Asaph
 • LL17 0JA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01745 582721
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr