Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Cardiff 2024

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol yng Nghaerdydd.

Logos AGIC/HIW, Estyn, HMICFRS a/and AGC/CIW Logos

Ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub ei Fawrhydi (HMICFRS), Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), ac Estyn, gwnaethom gynnal arolygiad ar y cyd o'r ymateb amlasiantaethol i achosion o gam-drin ac esgeuluso yng Nghaerdydd.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.