Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Arthur Street
 • NP22 5AN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01685 840614
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan