Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Community Centre
 • NP22 5AH
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01685 840627
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan