Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

  • 52 Charles Street
  • Caerdydd
  • CF10 2GF
  • Y Deyrnas Unedig
  • Gwasanaethau a ddarperir:
    Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs)
  • Sector:
    Preifat/Annibynnol