Skip to main content

Ein Strategaeth – Eich barn

Ar hyn o bryd, rydym yn datblygu strategaeth sefydliadol newydd ar gyfer y tair blynedd nesaf a hoffem glywed barn gymaint o bobl â phosibl ar yr hyn y dylem ganolbwyntio arno a'i flaenoriaethau.

Rydym wedi gweithio i fireinio ein blaenoriaethau i sicrhau ein bod yn gyfarwydd â'r wybodaeth ddiweddaraf o ran newidiadau yn y ddarpariaeth gofal iechyd, gan ganolbwyntio ar ansawdd y ddarpariaeth gofal iechyd i bobl a chymunedau wrth iddynt gyrchu a defnyddio gwasanaethau a symud rhyngddynt.

Rydym wedi lansio ein holiadur ar-lein a hoffem glywed yr hyn sydd gennych i'w ddweud am ein blaenoriaethau newydd.

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn amser prysur iawn i bawb a dylai'r holiadur ond gymryd tua deng munud i'w gwblhau - mae'r holl gwestiynau'n ddewisol.

Byddwn yn ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd erbyn 11 Ionawr 2022 i'n helpu i lywio ein strategaeth yr ydym yn bwriadu ei chyhoeddi erbyn gwanwyn 2022.

group of people working together

 

Diweddarwyd diwethaf: