Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu

Cyngor os mae unigolyn mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod.

Atgyfeiriad diogelu

Os ydych chi'n poeni y gall plentyn neu oedolyn yn eich teulu neu eich cymuned fod mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal i roi gwybod am bryder mewn perthynas â diogelu. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael y manylion cyswllt.