Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy gydol 2017-18.

Mae'r ddogfen ganlynol yn ddetholiad o'n hadroddiad blynyddol 2017-18. Mae'n rhoi crynodeb o'r gweithgarwch a gynhaliwyd gennym rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.