Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 2017-18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2017-18

Mae'r ddogfen ganlynol yn ddetholiad o'n hadroddiad blynyddol 2017–18. Mae'n rhoi crynodeb o'r gweithgarwch a gynhaliwyd gennym rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.