Neidio i'r prif gynnwy

Arolygiadau Peilot Practis Meddygol Cyffredinol 2014-15 – Adolygiad Thematig

Cwblhaodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) flwyddyn beilot o arolygu bractisau meddygol cyffredinol yn ystod 2014-15.

Yn 2014-2015, cyflwynwyd arolygiadau gan AGIC o bractisau meddygol cyffredinol. Gwnaethom arolygu 34 o bractisau yn ystod y cyfnod, ac yn ystod pob arolygiad gwnaethom ystyried ac adolygu'r meysydd canlynol: 

  • Profiad y claf 
  • Cyflenwi Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru 
  • Cyfathrebu'n effeithiol 
  • Rheoli cofnodion 
  • Ymdrin â phryderon a rheoli digwyddiadau 
  • Rheolaeth ac arweinyddiaeth 
  • Ansawdd yr amgylchedd. 

Mae'r adolygiad hwn yn cynnwys trosolwg o'r canfyddiadau a wnaethpwyd yn ystod yr arolygiadau.