Neidio i'r prif gynnwy

Arolygiad cenedlaethol o ofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu

Cyd-arolygiad ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cumru (AGGCC) o ofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu.

Gydag AGIC gwnaethom ymweld â chwe awdurdod lleol i asesu ansawdd a diogelwch y gofal a’r cymorth a ddarperir i oedolion ag anableddau dysgu.  Roedd yr arolygiad yn edrych ar beth sy'n gweithio'n dda yn ogystal â'r rhwystrau a’r meysydd i'w gwella.

Awdurdodau Lleol a arolygwyd

  • Cyngor Gwynedd
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  • Cyngor Sir Penfro
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dogfennau