Skip to main content

Alun Jones wedi'i gyhoeddi fel Prif Weithredwr newydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)

Mae Alun Jones wedi’i benodi’n Brif Weithredwr newydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), yr arolygiaeth a rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru.

Alun Jones

Ymunodd Alun ag AGIC ym mis Ebrill 2014 ac mae wedi bod yn arwain y sefydliad fel Prif Weithredwr Dros Dro ers mis Ebrill 2020, yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf heriol i ofal iechyd yn ddiweddar. Bydd Alun yn cael ei gefnogi gan y Cyfarwyddwr Strategaeth ac Ymgysylltu, Abubakar Askira a Katherine Williams, Cyfarwyddwr Cyngor Clinigol a Llywodraethu Ansawdd.

Daw Alun o Gymru ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad o weithio ym maes archwilio, arolygu a rheoleiddio. Yn y gorffennol, mae wedi gweithio i'r Comisiwn Archwilio, y Comisiwn Gofal Iechyd a'r Comisiwn Ansawdd Gofal, lle bu'n arwain cyfraniad y Comisiwn Ansawdd Gofal i Ymchwiliad Cyhoeddus Canolbarth Swydd Stafford.

Wrth dderbyn y swydd fel Prif Weithredwr, dywedodd Alun Jones:

“Braint fawr yw cael fy mhenodi i barhau i arwain y sefydliad wrth iddo geisio cyflawni ei nod o ddylanwadu ar safonau ac ysgogi gwelliant yn y system gofal iechyd. Mae gan AGIC rôl sylweddol i'w chwarae i sicrhau bod pobl yng Nghymru yn cael gofal iechyd o ansawdd da. Edrychaf ymlaen at adeiladu ar y sylfeini cryf sydd eisoes ar waith a chydweithio ag eraill ledled Cymru i wella gofal iechyd i bobl a chymunedau."

Diweddarwyd diwethaf: