Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr L a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl, yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Hydref 2012

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr L cyn mis Hydref 2012 yw'r adroddiad hwn.

Comisiynwyd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gan Weinidogion Cymru i gwblhau'r adolygiad allanol hwn o'r ddarpariaeth o ofal a thriniaeth iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr L gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro cyn y dynladdiad a gyflawnwyd yn 2012 i benderfynu a oedd diffygion yn y gofal a'r driniaeth a dderbyniodd Mr L a allai fod wedi dylanwadu ar neu arwain at ddigwyddiadau mis Hydref 2012.