Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau lleol

Darllenwch adolygiadau lleol adroddiadau eraill am byrddau iechyd neu ymddiriedolaethau’r GIG yma

Rydym yn adolygu ac archwilio bwrdd iechyd lleol ac ymddiriedolaeth y GIG ac yn adrodd ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y gwasanaethau gofal iechyd.

Bob blwyddyn, mae ein adroddiadau  blynyddol yn crynhoi gweithgarwch y byrddau iechyd a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2015-16

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2015-16

30 Awst 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 2015-16

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2015-16

30 Awst 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 2014-2015

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

6 Awst 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 2016-17

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a drwy gydol 2016-17

20 Gorffennaf 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2016-17

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy gydol 2016-17

20 Gorffennaf 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2016-17

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2016-17

20 Gorffennaf 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro 2016-17

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro drwy gydol 2016-17

20 Gorffennaf 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2016-17

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol 2016-17

20 Gorffennaf 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 2016-17

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan drwy gydol 2016-17

20 Gorffennaf 2017
Adroddiad Blynyddol Ymddiriedolaeth GIG Felindre 2016-17

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Ymddiriedolaeth GIG Felindre drwy gydol 2016-17

20 Gorffennaf 2017