Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Powys 2023

Logos of HIW, Estyn, HMICFRS and Care Inspectorate Wales

Ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Fawrhydi, (AGIC) Arolygiaeth Gofal Cymru, ac Estyn, gwnaethom gynnal arolygiad ar y cyd o'r ymateb amlasiantaethol i achosion o gam-drin ac esgeuluso ym Mhowys.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.