Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Pen-y-bont ar Ogwr 2023

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Logo o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Estyn HMICFRS a Arolygiaeth Gofal Cymru

Ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub ei Fawrhydi, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Estyn, gwnaethom gynnal adolygiad ar y cyd o'r ymateb amlasiantaethol i gamdriniaeth ac esgeulustod ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.