Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 30 Thomas Street
 • CF83 4AZ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 02920 833300
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan