Neidio i'r prif gynnwy

14eg Adroddiad Blynyddol Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol y Deyrnas Unedig 2022/23

Mae'r Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol wedi cyhoeddi ei 14eg adroddiad blynyddol ar gyfer Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol y Deyrnas Unedig 2022/23, y mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn gorff dynodedig i'r sefydliad hwn.

Yn ystod y cyfnod y mae'r adroddiad yn canolbwyntio arno, mae'r aelodau wedi llunio miloedd o adroddiadau, gan wneud argymhellion ar gyfer gwella yn seiliedig ar eu gwaith yn craffu ar leoliadau sy'n dal yr unigolion hynny sydd wedi'u hamddifadu o'u rhyddid. Ceir crynodeb o allbynnau a chyhoeddiadau allweddol gan aelodau ar ddiwedd yr adroddiad. 

Mae copi llawn o'r adroddiad ar gael:

Er mwyn gweld rhestr lawn o aelodau'r sefydliad, ewch i wefan y Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol