Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

121 gwasanaethau gofal iechyd

Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
70 The Highway, New Inn, NP4 0PL
Adroddiad arolygu diweddaraf: 21 Tachwedd 2018
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
10 High Street, Y Bont-faen, CF71 7AG
Ffôn 01446 774980
Adroddiad arolygu diweddaraf: 2 Ionawr 2019
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
25A Chester Street, Wrecsam, LL13 8BG
Ffôn 01978 799688
Adroddiad arolygu diweddaraf: 25 Chwefror 2019
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
20 Maindee Road, Cwmfelinfach, Coed Duon, NP11 7HQ
Ffôn 01495 201139
Adroddiad arolygu diweddaraf: 18 Ebrill 2018
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
101 Talbot Road, Tonysguboriau, CF72 8AE
Ffôn 01443 237000
Adroddiad arolygu diweddaraf: 12 Ebrill 2016
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
16 Churchill Way, Caerdydd, CF10 2DX
Ffôn 02920 345907
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Oxford Street Plasnewydd, Caerdydd, CF24 3DT
Ffôn 02920 481464
Adroddiad arolygu diweddaraf: 24 Chwefror 2017
Clinigau | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Unit 8, Redhall Precinct, Connah’s Quay, CH5 4TS
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Tycoch Road Tycoch, Abertawe, SA29EB
Ffôn 07900 534127
Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Mehefin 2020
Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Unit 2, Codas House, 52-60 Merthyr Road, Whitchurch, Caerdydd, CF14 1DJ
Ffôn 02920 620730
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.