Neidio i'r prif gynnwy

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

52 gwasanaethau gofal iechyd

Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Penperlleni, Pont-y-pŵl, NP4 0AH
Ffôn 01873 840555
Adroddiad arolygu diweddaraf: 3 Mai 2022
Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
10 Bridge Street, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Anabledd Dysgu
Caerfyrddin, SA31 3HF
Adroddiad arolygu diweddaraf: 3 Gorffennaf 2019
Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Heol Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 1HB
Ffôn 01970 615448
Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Chwefror 2019
Ysbytai | Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Thornhill, Caerffili, CF83 1LY
Ffôn 029 2088 3345
Adroddiad arolygu diweddaraf: 9 Mawrth 2022
Ysbytai | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Argoed Hall Lane, Yr Wyddgrug, CH76SQ
Ffôn 01352 707220
Adroddiad arolygu diweddaraf: 5 Hydref 2022
Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Watery Road, Wrecsam, LL13 7NQ
Ffôn 01978 313904
Adroddiad arolygu diweddaraf: 23 Chwefror 2021
Ysbytai | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Heatherwood Court, Pontypridd, CF37 1PL
Ffôn 01443 490380
Adroddiad arolygu diweddaraf: 3 Mawrth 2023
Meddygfeydd | Deintyddol, Gwasanaethau Meddygon Teulu, Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Aberdare Rd, Merthyr Tydfil , CF48 1BZ
Ffôn 01685 721721
Adroddiad arolygu diweddaraf: 15 Gorffennaf 2019
Ysbytai | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
New Hall Road, Ruabon, LL14 6HB
Ffôn 01978 822212
Adroddiad arolygu diweddaraf: 15 Mehefin 2023