Skip to main content

Katherine Williams

Katherine Williams

Ymunodd Katherine ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o dîm gweithredoedd ymadael â'r UE yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mis Ionawr 2020 fel Cyfarwyddwr Clinigol Cynorthwyol ac mae bellach wedi ymgymryd â swydd y Cyfarwyddwr Cyngor Clinigol a Llywodraethu Ansawdd ym mis Ionawr 2022. Yn ei swydd, mae Katherine yn rhoi arbenigedd proffesiynol, clinigol, ansawdd a gwasanaeth iechyd i sicrhau bod gwaith yr arolygiaeth yn cadw hygrededd ac yn adlewyrchu arferion gorau.

Daw Katherine o ogledd Cymru ac mae'n byw yno ac mae ganddi brofiad helaeth yn gweithio ym maes gofal iechyd ac arolygu a rheoleiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Katherine hefyd yn nyrs gofrestredig sy’n ymarfer, gyda diddordeb arbennig mewn gofal brys ac acíwt. Dros gyfnod ei gyrfa, mae Katherine wedi dal nifer o swyddi arweinyddiaeth glinigol a phroffesiynol uchel ar draws y GIG, y Comisiwn Ansawdd Gofal a Gwasanaeth Sifil Prydain.

Diweddarwyd diwethaf: