Skip to main content

Gwella'r ffordd yr ydym yn adrodd ar ein canfyddiadau

Yn dilyn adborth gan randdeiliaid am ein hadroddiadau, gwnaethom ymrwymo i gynhyrchu arddull adrodd wedi'i adnewyddu ar gyfer ein holl waith arolygu.

Ein her oedd dod o hyd i’r ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon o rannu ein canfyddiadau, er mwyn sicrhau eu bod yn hawdd eu hystyried a’u deall.

Rydym wedi gwneud rhai gwelliannau ac wedi datblygu arddull adrodd newydd ar gyfer ein hadroddiadau arolygu ar y safle.

MATHAU O ADRODDIADAU

Beth fydd yn newid?

Bydd unrhyw arolygiadau ar y safle a gynhaliwyd ar ôl 1 Ebrill 2022 yn cael eu cyhoeddi gydag adroddiad cryno newydd, yn ogystal â’r adroddiad llawn.

Mae adroddiadau cryno yn newydd sbon ac yn cyflwyno ein canfyddiadau mewn ffordd fwy cyfeillgar ac yn gryno i ddefnyddwyr. Mae'r adroddiadau arolygu llawn hefyd wedi'u diweddaru, gan gynnwys golwg a naws wedi'u hailwampio. Rydym wedi symleiddio a mireinio'r cynnwys a dileu unrhyw ddyblygu.

Bydd y ddau adroddiad yn cael eu cyhoeddi ar yr un pryd ar y dudalen lleoliadau gofal iechyd ar ein gwefan. Yn unol â'n polisi cyhoeddi, cyhoeddir adroddiadau arolygu ar y safle dri mis ar ôl diwrnod olaf yr arolygiad. Os oes angen gohirio cyhoeddi, byddwn yn rhoi gwybod am hyn drwy ein hamserlen gyhoeddi.

Rydym bob amser yn ymdrechu i wella'r ffordd yr ydym yn rhannu ein canfyddiadau ac yn cyfathrebu â chi. Os oes gennych unrhyw adborth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Diweddarwyd diwethaf: