Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 1a Fields Park Road, Pontcanna
 • Caerdydd
 • CF11 9JP
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 02920 300090
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol